Complex line bundles over simplicial complexes

31.05.2016, 12:30  –  Campus Golm, Haus 9, Raum 0.13
Forschungsseminar Diskrete Spektraltheorie

Felix Knöppel (TU Berlin)

zu den Veranstaltungen